Podpis elektroniczny

Aby wysłać dokument drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap wymagane jest założenie konta na platformie oraz posiadanie podpisu elektronicznego, obecnie MSWiA prowadzi pracę nad profilem zaufanym, który ułatwi korzystanie z platformy.


Zaloguj się

Złożenie pisma

Dokument przesłany za pomocą platformy e-puap trafia do urzędu, gdzie zostaje rozpatrywany w wyznaczonym terminie, następnie, odpowiedź wraca do użytkownika tą samą drogą elektroniczną, dzięki temu sprawa zostaje załatwiona bez użycia papieru.


Portal e-puap

Czy wiesz że...

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013–społeczeństwo informacyjne–budowa elektronicznej administracji. Realizacja projektu 2009-2013.


Projekty MSWiA