Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

2021-05-12 09:00-12:00

planowane

Wilamowice ulica Więźniów Oświęcimia, Kościuszki, Słowackiego, Prusa, Piłsudskiego, Staszica, 1-go Maja, Sikorskiego, Ogrodnicza.

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

zanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 05 maja do 21 maja 2021 roku, na terenie Gminy Wilamowice są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki oraz skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj!”

Ta radosna pieśń patriotyczna jest pamiątką uchwalenia Konstytucji 3-go maja. Towarzyszy od wielu lat kolejnym pokoleniom Polaków, dlatego i w tym roku nie mogło jej zabraknąć w starowiejskiej szkole. Mimo zdalnego nauczania i trwającej pandemii nie zapominamy o podtrzymywaniu patriotycznych tradycji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina przez 5 lat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosiło 16 naborów umożliwiających pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje im podległe, rybaków, przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrano do realizacji 12 projektów

Strony