Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

W dniu 14 października 2021 r. w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Celem spotkania było złożenie podziękowań, gratulacji, nagród za rzetelną pracę, za kreatywność, za serce, poświęcenie, profesjonalizm dla nauczycieli i pracowników oświaty. Złożono gratulacje sukcesów, wyróżnień, pasji, odznaczeń, nagród i awansów, a także nagrodzono za wysoką jakość świadczonej pracy, zaangażowanie, nowatorstwo, mądrość, odwagę i życzliwość w pracy na rzecz edukacji, wychowania i opieki uczniów i dzieci.

2021-10-26 08:30-13:30 planowane

Pisarzowice ulica Czernichowska od nr 29E i okolica do nr 12C i okolica, Leśna

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice

obejmującego sołectwa: Stara Wieś, Dankowice, Pisarzowice oraz  o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilamowice

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Strony