10.08.2020
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach podjął wyzwanie na rzecz ratowania ośmiomiesięcznej Hani z Ełku chorej na SMA. #HaniaChallenge #GaszynChallenge 

ZARZĄDZENIE NR 89 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

"Świat, który Cię otacza,
to odbicie świata,
który nosisz w sobie"
/Brian Tracy/

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej informuje, że w związku z planowanymi na dzień 27 czerwca bieżącego roku (sobota) robotami bitumicznymi na ul. Krakowskiej w Bestwinie droga ta na odcinku od skrzyżowania z ul. Janowicką do miejscowości Dankowice będzie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Nowe wydanie "Wilamowic i Okolic” już rozwiezione!

Gazeta pojawiła się w:
- Sklepie "Delikatesy Centrum” w Hecznarowicach,
- Sklepie "Delikatesy Centrum” w Dankowicach,
- Sklepie "Konkurent" w Pisarzowicach,
- Na stacji paliw "Tęcza" w Pisarzowicach,
- Sklepie Żmuda w Starej Wsi,
- Sklepie "Delikatesy Centrum” na Zasolu Bielańskim,
- Sklepie "Delikatesy Centrum” w Wilamowicach,
- Kiosku w Wilamowicach,
- Na stacji paliw "Andex" w Wilamowicach,
- Urzędzie Gminy Wilamowice,
- M-GOK Wilamowice.

Zarządzenie nr 5 Wojewody Śląskiego w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach otrzymał dofinansowanie projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Ziemi Bielskiej poprzez wydanie publikacji w postaci albumu pt. Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie. To kolejna publikacja poświęcona dziedzictwu kulturowemu Gminy Wilamowice.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. zgodnie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603).

Strony