27.11.2022
Imieniny: Franciszka, Kseni i Maksymiliana
...

Jesteś tutaj

Co nowego w zakresie gospodarki odpadami

Wersja do wydruku

Co nowego w zakresie gospodarki odpadami

                     W związku z kończącymi się terminami obowiązywania dotychczasowych umów,   Gmina Wilamowice przeprowadziła procedury zamówienia publicznego na kontynuację zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wilamowice” będzie realizować firma SANIT-TRANS Sp.  z o.o. z siedzibą 43-392 Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Górne 383.

Usługa będzie świadczona w ramach umowy w okresie od  1.04.2016 r. do 31.12.2017 r. za łączną kwotę 2.863.123,20 zł.

Zadanie pn.: „Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice” będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sternat Marek z siedzibą 43-330 Stara Wieś, ul. Pańska 39.

Usługa będzie świadczona w ramach umowy w okresie od 1.04.2016 r. do 30.09.2016 r. za łączną kwotę 53.395,20 zł.  Wykonawca będzie otrzymywał odrębne wynagrodzenie w zależności od ilości przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów zielonych i remontowo-budowlanych.

W ramach nowego zamówienia PSZOK będzie funkcjonował w rozszerzonym zakresie. Ponad katalog odpadów przyjmowanych do tej pory, właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli przekazać do Punktu odpady takie jak: popiół; szkło; papier; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; odpady zielone, remontowo-budowlane pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; tekstylia, ubrania.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą, tj.:

- 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustaliła Rada Miejska w Wilamowicach uchwałą Nr XV/109/15 z dnia 25  listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 6339).