04.08.2021
Imieniny: Dominiki, Dominika i Protazego
...

Jesteś tutaj

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wilamowice

Wersja do wydruku

„Od wszystkich, którzy biorą pióro, aby kreślić słowo, oczekujemy rzetelności. Nie wystarczy nakreślić słowa płynem, wziętym z kałamarza, zazwyczaj... czarnym. Trzeba pióro maczać w prawdzie i miłości! Bo tylko takie słowo może być ufnie przyjęte”.

Słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice Bożena Sobocińska przywitała gości przybyłych na kameralne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się 14 października 2020 roku.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Burmistrz Wilamowic – Marian Trela
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej – Stanisława Kudłacik 
 • Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Aleksander Nowak
 • Dyrektorzy szkół, zespołów, przedszkoli, emerytowani 
 • Nauczyciele i Pracownicy, wyróżnieni Nauczyciele, Pracownicy administracji

Po uroczystym przywitaniu Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela złożył życzenia oraz podkreślił znaczenie edukacji dla lokalnej społeczności. Wspomniał o działaniach samorządu skierowanych na rozwój bazy szkolnej i przedszkolnej oraz o wysokich wynikach nauczania, znakomitych efektach wychowania i troskliwej opieki. Podziękował również Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Wychowawcom oraz wszystkim Pracownikom. Życzył przede wszystkim dużo zdrowia i sił do pokonywania codziennych trudności, a także sukcesów zawodowych, zadowolenia i radości, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy. Życzył, aby trud włożony w edukację, wychowanie i opiekę znajdował uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz był źródłem osobistej satysfakcji. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie włożone w kształcenie i wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem szczególnym, ponieważ to, czego doświadczamy w ostatnich miesiącach, jest sytuacją bez precedensu. Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkich obszarów naszego życia zarówno prywatnego, jak i społecznego. Nie oszczędziła także edukacji. Znajdujemy się w innej, szkolnej rzeczywistości, obowiązują nas szczególne zasady bezpieczeństwa, ale dzięki współpracy, odpowiedzialności i pracowitości wszystkich zapewniamy bezpieczeństwo zdrowia i życia, które jest najwyższym dobrem i najpilniejszą potrzebą. 

 

Następnie Burmistrz Wilamowic wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej wręczyli podziękowania dla Nauczycieli i Pracowników oświaty, którzy w roku szkolnym 2019/2020 przeszli na emeryturę, a byli to: Pani Genowefa Lisewska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, Pan Józef Błaszczak – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Dankowicach, Pani Halina Stawowczyk – pracownik ze Szkoły Podstawowej w Dankowicach, Pani Krystyna Iwańska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Dankowicach, Pani Jadwiga Brzozowska – pracownik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach, Pani Barbara Grabowska – pracownik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach, Pani Renata Merta – nauczyciel z Zespołu Szkół w Wilamowicach, Pan Wiesław Nycz – nauczyciel z Zespołu Szkół w Wilamowicach, Pani Anna Dusik – nauczyciel z Zespołu Szkół w Wilamowicach, Siostra Teresa Pilch – nauczyciel z Zespołu Szkół w Wilamowicach, Pani Ewa Pruszyńska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach oraz Pani Barbara Sztafińska – pracownik ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach.

W kolejnej części spotkania Pan Marian Trela wręczył Nauczycielom Nagrody Burmistrza Wilamowic za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, które otrzymali:

 • Pani Dorota Foltan – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dankowicach
 • Pani Urszula Korczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
 • Pani Monika Gajda – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dankowicach
 • Pani Sylwia Strycharska – nauczyciel Zespołu Szkół w Wilamowicach
 • Pani Dorota Rubys – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach
 • Pan Bogdan Kubica – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
 • Pan Józef Błaszczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dankowicach

Nagrody Burmistrza otrzymali także Dyrektorzy:

 • Pani Dorota Ćwiertnia – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi
 • Pani Mariola Dylewska-Mitoraj – dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach
 • Pani Lidia Dziubek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
 • Pani Grażyna Jurasz – dyrektor Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach
 • Pan Maciej Żarski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach

Na zakończenie Bożena Sobocińska przekazała na ręce Dyrektorów listy gratulacyjne dla Nauczycieli i Pracowników z okazji:

 • Otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Beaty Biesik i Pani Joanny Kubicy
 • 25-lecia pracy zawodowej dla: Pana Andrzeja Domańskiego, Pani Barbary Golec, Pani Katarzyny Kobielskiej, Pani Marzeny Markiel, Pani Małgorzaty Mynarskiej, Pani Doroty Stachury, Pani Izabeli Zejmy, Pani Jolanty Zejmy
 • Uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego dla: Pani Agnieszki Fajfer, Pani Pauliny Michalak, Pani Iwony Rozner, Pani Barbary Tatoń, Pani Patrycji Śmiei
 • Uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego dla: Pani Pauliny Nalborczyk, Pani Eweliny Markiel, Pani Anny Pszczółki

Kierownik ZOSiP poprosiła Dyrektorów o uroczyste wręczenie dyplomów i listów gratulacyjnych wyróżnionym Nauczycielom i Pracownikom w imieniu Burmistrza Wilamowic oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
Podziękowała wszystkim gościom za przybycie i udział w uroczystym spotkaniu. Podziękowania skierowała również do właścicielki restauracji Rogowa Pani Ewy Kubik za przygotowanie poczęstunku.
Życzyła zdrowia i szacunku od ludzi, sukcesów w pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, spokoju i radości, dalszej owocnej współpracy i integracji środowiska oświatowego, a emerytowanym Nauczycielom i Pracownikom  życzyła długich lat szczęśliwego życia.

Anna Góra
ZOSiP

Projekty unijne

Projekty MKiDzN