26.10.2021
Imieniny: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy
...

Jesteś tutaj

I sesja Międzyszkolnego Samorządu Dzieci i Młodzieży Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W dniu 29 września br. o godzinie 12.00, w sali sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, odbyła się pierwsza sesja utworzonego w roku szkolnym 2014/2015 Międzyszkolnego Samorządu Dzieci i Młodzieży Gminy Wilamowice. W dniach 10-25 września we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach odbyły się demokratyczne wybory, w których wzięło udział prawie 100 % uczniów uprawnionych do głosowania. Wybrano 20 delegatów, z czego 10 uczęszcza do szkół podstawowych, a 10 do gimnazjów. Uczniowie wybrali także opiekunów samorządu spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
W I sesji wziął udział Pan Marian Trela, Burmistrz Wilamowic, który pogratulował delegatom i opiekunom wyboru, a także zadeklarował współpracę. Życzył owocnych obrad i wielu skutecznych działań na rzecz dzieci i młodzieży, a także rozwoju naszej Małej Ojczyzny - Gminy Wilamowice. Po wystąpieniu odczytano cele działalności samorządu, wśród których znajduje się integracja dzieci i młodzieży z całej gminy, reprezentowanie przeszło 2 000 uczniów i dzieci, wspólne rozwiązywanie problemów młodych ludzi, pomoc potrzebującym, działania charytatywne, promocyjne, aktywizowanie młodych  uczestników społeczeństwa obywatelskiego,  zapoznanie z zasadami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a także władzy państwowej.
Młodzież wybrała spośród delegatów Zarząd Międzyszkolnego Samorządu, na którego czele stanął Prezes Kacper Zatorski. I Wiceprezesem została Karolina Jagieła, a II Wiceprezesem Mateusz Kluczny. Pozostali członkowie zarządu to: Michał Pieczka, Justyna Szymczyk, Julia Sikora, Klaudia Bebak i Maria Paszek.
Podstawą każdego sprawnego działania jest planowanie. Na tym skupiono się w kolejnej części sesji. Metodą pracy grupowej i burzy mózgów opracowano plan i harmonogram działania w bieżącym roku szkolnym. W czasie dyskusji, która odbyła się na zakończenie sesji, podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu na logo i nazwę Międzyszkolnego Samorządu Dzieci i Młodzieży, do udziału w którym delegaci zaprosili całą społeczność szkolną Gminy Wilamowice. Czas składania prac konkursowych upłynie 20 października 2014 r. a rozstrzygnięcie nastąpi w czasie kolejnej sesji czyli  28 października 2014 r. Życzymy młodym samorządowcom wielu inicjatyw, kreatywności, zapału i siły do działania, a także szacunku i życzliwości od swoich wyborców.
Następna sesja odbędzie się w Gimnazjum w Dankowicach na temat „Polska Niepodległa. Fasolki Niepodległości”.

 

Kierownik ZOSIP

Bożena Sobocińska

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN