29.09.2022
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała
...

Jesteś tutaj

II sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

II sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 17 grudnia 2014 r. (tj. środa) o godz. 16.10, którą poprzedzi Msza Św. w kościele parafialnym w Wilamowicach o godz. 15.00

 

Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podziękowania dla radnego Pawła Gacka za poprzednią kadencję.

 6. Wystąpienie Pana Bogdana Ogrockiego Prezesa Rejonowej Rady PCK w Bielsku-Białej.

 7. Informacja o zmianie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2014 – 2018.

 2. ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej Wilamowicach na kadencję w latach 2014 – 2018.

 3. ustalenia składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2014 – 2018.

 4. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pisarzowice.

 5. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach ” w wysokości 223.734,00 zł.

 6. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilamowice na lata 2015 – 2019.

 7. opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice

 8. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

 9. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wilamowic

 10. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów i określenia granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Wilamowice.

 11. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilamowice

 12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

 13. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.

 14. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 15. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz