30.01.2023
Imieniny: Martyny, Macieja i Teofila
...

Jesteś tutaj

INFORMACJA dot. zwrotu podatku akcyzowego

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 
Danuta Szewczyk

INFORMACJA

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016r.

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016r. ( Dz.U. z 2015r. Poz. 2042 ) ustalono, że w 2016r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 za 1 litr oleju.

W 2016 roku producenci rolni mogą składać wnioski do Burmistrza o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

 

- od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego pracownika UG za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 2016r.

 

- od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego pracownika UG za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego doprodukcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r.

 

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016r.

Limit zwrotu podatku w 2016r. wynosić będzie: 86 zł x ilość ha użytków rolnych

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastepuje w terminach:

- od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2016r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie;

- od 1 października do dnia 31 października 2016r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostaly złożone w drugim terminie;

gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Faktury Vat lub uwierzytelnione ich kopie na zakup oleju napędowego.

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Gminy w Wilamowicach, 43 – 3330 Wilamowice, ul.Rynek 1,

pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu

Pliki: