26.10.2021
Imieniny: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy
...

Jesteś tutaj

Informacja - elektrownia jądrowa na Ukrainie

Wersja do wydruku
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zagrożenia związanego z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie, poniżej przekazuję komunikat w tej sprawie przygotowany przez Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa i Państwową Agencję Atomistyki. 


Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do
Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania
gamma na terenie Polski).
* * *
Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia
radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.


Wyżej wymieniony komunikat należy przekazać do podległych jednostek organizacyjnych PSP, w szczególności do stanowisk kierowania PSP oraz zamieścić na stronach internetowych Komend PSP.


st.kpt.  Tomasz Kołodziejczyk


Stanowisko Kierowania
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
ul. Podchorążych 38,	00-463 Warszawa
tel.: +48 22 523 35 11	fax: +48 22 628 65 75
e-mail: kckr@kgpsp.gov.pl
www.kgpsp.gov.pl