05.12.2021
Imieniny: Kryspiny, Norberta i Sabiny
...

Jesteś tutaj

Informacja - wysokość kosztów upomnienia wynosi 16 zł

Wersja do wydruku

Podatniku, pamiętaj o terminowej zapłacie podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby uchronić się przed dodatkowymi kosztami.

 

Na podstawie Rozporządzeni Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, od 13 października 2021r. wysokość kosztów upomnienia wynosi 16 zł.

 

 

 

Pragnę również poinformować, że uruchomiliśmy dla podatników z Gminy Wilamowice program powiadamiania za pomocą sms-a lub e-mail o upływie terminu do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłane powiadomienie nie spowoduje po Państwa stronie żadnych kosztów, a przypomni o obowiązku zapłaty zaległego podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli Państwo pomimo przesłanego powiadomienia smsem lub e-mailem nie zapłacicie zaległości to wysyłane będą pisemne upomnienia i wtedy już będą pobierane dodatkowe koszty upomnienia.

 

Aby każdy z podatników mógł otrzymywać powiadomienie smsem lub e- mailem należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Wilamowicach wniosek - zgodę na przesyłanie informacji, podając swoje dane oraz numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.gmina.wilamowice.pl zakładka Podatki

lub też wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

 

Do pobrania druk – zgoda na na przesyłanie informacji sms i e-mail