23.05.2022
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
...

Jesteś tutaj

Inwestycje w Gminie Wilamowice w 2013r. z udziałem środków zewnetrznych

Wersja do wydruku

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi oraz oświetleniem terenu w Hecznarowicach”

 

            Dobiegają końca prace związane z budową boiska w Hecznarowicach przy ul. Spacerowej. Wykonano już podbudowę pod drogę dojazdową, ścieżkę dla pieszych i nawierzchnię boiska. Zamontowano konstrukcję piłkochwytów otaczających boisko. Ułożono kable zasilające dla latarni ulicznych.

Pozostałe prace do wykonania to:

  • ułożenie asfaltu na drodze dojazdowej, kostki brukowej na ścieżce oraz nawierzchni poliuretanowej na boisku,
  • zamontowanie wyposażenia boiska (bramki, koszte, itp),
  • zamontowanie siatek dokoła boiska (piłkochwyty),
  • zamontowanie latarni,
  • dostawa wyposażenia placu zabaw.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: lider Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o. z Bielska – Białej oraz parter: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki.

Termin wykonania: 31 lipca 2013r.

 

Wartość zadania brutto: 587.921,65 zł /

Koszt kwalifikowany zadania: 482.982,41 złotych

Wartość dofinansowania: 297.816,00 złotych

 

Zadanie realizowane jest w ramach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" w ramach Środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"5 objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Inwestycja została wybrana do realizacji i finansowania przez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina” z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40, i realizowana jest na obszarze wdrażania przez LGR „Bielska Kraina” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

 

„Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim”

            Do końca lipca 2013 zostaną ukończone roboty budowlane związane z budową chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową przy ul. Pięknej. Obecnie wykonano już kanalizację i podbudowę pod chodnik i zatoki. Trwają prace przy układaniu krawężników.

            Długość chodnika: 860mb - od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Zaciszą.

            Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic. Wartość zadania brutto: 825.637,63 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 509.807,51 złotych

Wartość dofinansowania: 433.336,00 złotych

 

Zadanie realizowane jest w ramach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" w ramach Środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"5 objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Inwestycja została wybrana do realizacji i finansowania przez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska Kraina” z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40, i realizowana jest na obszarze wdrażania przez LGR „Bielska Kraina” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

 

„Przebudowa dróg: ulicy Pańskiej i Św. Floriana oraz budowa ronda przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach”

            W dniu 24 kwietnia 2013 oficjalnie przekazano plac budowy Wykonawcy robót, firmie EUROVIA POLSKA S.A. W ramach inwestycji przebudowana zostaną dwie drogi: ul. Pańska i ul. Św. Floriana. Wykonane zostaną nowe nakładki asfaltowe, powstaną chodniki dla pieszych oraz ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż rzeki Pisarzówki. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, a także umocniony brzeg rzeki narzutem kamiennym i koszami siatkowo - kamiennymi. Przy skrzyżowaniu ul. Pańskiej i ul. Szkolnej wybudowane zostanie rondo.

            Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj.: opracowywany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz, teren inwestycji jest wytyczany przez geodetów.

            Wartość zadania brutto: 1.827.875,66 zł / Termin wykonania: 31 października 2013r.

 

Realizacja zadania współfinansowana jest z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wartość dofinansowania z NPPDL: 882.743 złotych

 

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”

Okres realizacji: wrzesień 2012 – wrzesień 2013

Wartość zadania: 1.233.202,72 złotych

Kwota dofinansowania z PROW: 920.000 złotych

 

Wykonawcą robót budowlanych jest firma:

„BUDKOMPLEX” spółka jawna

Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak

32 – 700 Bochnia, ul. Gazowa 10

 

Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacjeProjekty unijneGaleria