03.12.2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki i Ksawery
...

Jesteś tutaj

Język naszych dziadków

Wersja do wydruku

W dniach 11 - 13 czerwca 2014 uczniowie naszej szkoły byli słuchaczami wykładów, które miały miejsce w Wilamowicach w ramach międzynarodowej konferencji dotyczącej języków ginących, w tym wymysiöeryś.

Z dużym zaciekawieniem słuchaliśmy informacji o działaniach w kierunku rewitalizacji języków ginących, nie tylko na terenie Wilamowic, czy naszego państwa (Kaszubi i Łemkowie), ale także w całej Europie, a nawet na innych kontynentach (język Azteków). Część wykładów prowadzona była w języku angielskim i wilamowskim, co było dla nas wymowne, że wszelkie bariery, nie tylko geograficzne, językowe, kulturowe, a nawet historyczne są do pokonania, jeśli tylko ma się w sobie chęci, pasje  i wytrwałość ,tak pięknie pokazaną przez młode pokolenie.

Dziś w dobie globalizacji działania młodzieży muszą być ukierunkowane na łączenie kultur, poznawanie nowego (np. ucząc się języków obcych) przy zachowaniu starych wartości i korzeni, które niosą w sobie siłę.

Wzięliśmy również udział w otwarciu wystawy w Centrum Zachowania Dziedzictwa dotyczącej historii języka wilamowskiego, gdzie właśnie to łączenie starego z nowym miało tak naturalny wyraz i niepowtarzalny klimat. Z podziwem oglądaliśmy  spektakl „Mały Książe” w języku wilamowskim w wykonaniu naszych uczniów i kolegów, którzy z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w tak niecodziennym przedsięwzięciu. Te dni uświadomiły nam, że los przetrwania języka i naszej nietypowej kultury leży w naszych rękach, chęciach i staraniach, bo tylko od nas zależy ile potrafimy zachować dla kolejnych pokoleń wcielając słowa  Św. Jana Pawła II „musicie zrobić coś, od Was zależało”.

Pełni zapału, zarażeni entuzjazmem głównych sprawców tego zamieszania: T. Króla, J Majerskiej,  dr T. Wicherkiewicza, dr Justyny Olko i A. Bergier z UW w Warszawie postanowiliśmy poznać choć trochę język naszych dziadków i z niepokojem oczekujemy na bimłe do nauki tego języka. Komplementy jednego z zagranicznych uczestników, autora bajki po wilamowsku: „S`wun numer ka beser łout üfer wełt ny wi dy sejna Wymysieöjer” (Nie ma lepszych ludzi niż Wilamowianie) zobowiązują…

   AK

Projekty unijne

Projekty MKiDzN