28.10.2021
Imieniny: Narcyza, Serafina i Wioletty
...

Jesteś tutaj

Już wkrótce ruszy realizacja projektów dofinansowanych z LGD Ziemia Bielska

Wersja do wydruku

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przyznało Gminie Wilamowice dofinansowanie na dwa projekty.  

Wnioskodawcą pierwszego projektu był Uczniowski Klub Sportowy im. "PTG Sokół" w Pisarzowicach. Operacja pod nazwą „Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną”  ma na celu zagospodarowanie miejsca przy Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, które zostało oddane do użytku po rozbudowie i modernizacji końcem 2020 r. Udostępnienie miejsca mieszkańcom, w którym będzie promowana i kultywowana pisarzowska tradycja poprzez prezentację lokalnego dorobku kulturowego na mobilnej scenie w nowopowstałym Parku Tradycji Pisarzowskiej. Zadanie polegać będzie na: wytyczeniu i wybrukowaniu  ścieżek w parku i umiejscowieniu ławeczek, stworzeniu wydzielonego miejsca pozwalającego na przeprowadzenie plenerowych warsztatów edukacyjnych, teatralnych i plastycznych, organizowaniu prelekcji plenerowych, żywych lekcji historii i małych prezentacji artystyczno-kulturalnych, wykonaniu fotograficznej ekspozycji plenerowej archiwalnych zdjęć przedstawiających nieistniejący już, drewniany kościół oraz dworek Bulowskiego i dworek Krzemienia - na czterech tablicach, wykonaniu fotograficznej ekspozycji plenerowej tradycyjnego stroju pisarzowskiego wzdłuż głównej ścieżki parku - na ośmiu tablicach, wykonaniu jednej tablicy imitującej realny strój pisarzowski, pozwalającej każdemu z odwiedzających na zrobienie sobie zdjęcia w wybranym stroju.
Inwestycja zwiększy aktywność społeczną mieszkańców na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Realizacja operacji pozwoli na zwiększenie ochrony materialnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Zadanie rozpocznie się w lipcu, a zakończenie planowane jest na październik br.

Drugi, pozytywnie rozpatrzony wniosek złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Pisarzowicach. W ramach operacji pod nazwą „Wydanie czterech publikacji o różnorodnej tematyce historycznej obejmującej dziedzictwo niematerialne gminy Wilamowice” opublikowane zostaną następujące pozycje książkowe: „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku” Tom II: „Kazania pisarzowickie”. Część I (1643-1646),  „Krótkie  historie o Żołnierzach I wojny światowej pochodzących z Pisarzowic”, „Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach” oraz Monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamowskim folklorem przez Europę”. Po wydaniu poszczególnych publikacji, w czerwcu br. zostaną zorganizowane promocje, na które zostaną zaproszeni autorzy, przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane z wydaniem publikacji. Dzięki tym wydaniom społeczność lokalna wzbogaci swoją wiedzę i informacje na temat dziedzictwa lokalnego, istniejących zasobów kulturowych i bogactwa dziedzictwa kulturowego obszaru gminy Wilamowice.
Prace związane z  przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacją zadań projektowych nadzorować będą pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach na podstawie podpisanych porozumień partnerskich.

MJ