15.06.2021
Imieniny: Jolanty, Lotara i Wita
...

Jesteś tutaj

Nabór na rachmistrzów spisowych

Wersja do wydruku

 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

 

Burmistrz Wilamowic

 Gminny Komisarz Spisowy w Gmine Wilamowice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od

dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. (prawdopodobnie do 31 sierpnia),

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 1.02.2021 r. do 9.02.2021 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.