07.12.2022
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława
...

Jesteś tutaj

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Wersja do wydruku

 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu
świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 września 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
⦁    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 309 zł 40 gr,
⦁    130% tego wynagrodzenia, tj. 8 003 zł 20 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 r. (6 156 zł 25 gr).

 

 

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. /M.P. z dnia 09 sierpnia 2022 r. poz. 764/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 sierpnia 2022 r. poz. 804 /.