06.12.2022
Imieniny: Dionizji, Leontyny i Mikołaja
...

Jesteś tutaj

Obwieszczenie

Wersja do wydruku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilamowice, dn. 27.06.2014r.

SG.6220.1.5.2013.2014

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organ zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Małgorzaty Gala reprezentującą firmę Sweco Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków działającej w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Mała Wisła w km 22+250 – 23+800 m. Dankowice woj. śląskie”.

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu w Wydziale Spraw Gospodarczych - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacje

Program Czyste Powietrze Projekty unijneGaleria