01.10.2023
Imieniny: Heloizy, Igora i Remigiusza
...

Jesteś tutaj

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 10.06.2013r.

SG.6220.1.12.2012.2013

 

 

 

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organ zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Wilamowicach z siedzibą 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim”.

 

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Z materiałami sprawy można się  zapoznać w siedzibie urzędu w Wydziale Spraw Gospodarczych - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro w godzinach urzędowania.

 

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacje

Program Czyste Powietrze Projekty unijneGaleria