07.12.2022
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława
...

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Wersja do wydruku

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA WILAMOWIC o przystąpieniu do sporządzenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wilamowice

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA WILAMOWIC o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wilamowicach uchwałyNr V/35/15 z dnia 18 lutego 2015r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wilamowice.