10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddanych w dzierżawę

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 5 czerwca do 26 czerwca 2014r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony przeznaczona została część nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz 1871/9, położonej w Wilamowicach.

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria