01.06.2023
Imieniny: Gracji, Jakuba i Konrada
...

Jesteś tutaj

Pan Władysław Micor nominowany przez Gminę Wilamowice do Nagrody im. Ks. Józefa Londzina

Wersja do wydruku

3 listopada br. w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej, odbyła się XVIII edycja wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Prałata Józefa Londzina - społecznika, założyciela i aktywnego działacza wielu polskich organizacji religijnych i społecznych.

To szczególne wyróżnienie w ostatnich osiemnastu latach do naszej gminy trafiło trzykrotnie. W 2002 r. otrzymał je ks. Michał Boguta z Wilamowic, w 2011 r. pani Honorata Mynarska pochodząca ze Starej Wsi i w 2014 r. pani Barbara Tomanek - mieszkanka Wilamowic.

W tym roku nagrodę Starosty Bielskiego otrzymał pan Wojciech Waligóra, nominowany przez Gminę Porąbka. Laureat to mieszakniec Czańca, dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, aktywny działacz życia społecznego, bezinteresowny, otwarty, pozytywnie nastawiony do życia.

Kandydatów do nagrody nominują samorządy dziesięciu gmin powiatu bielskiego. Gminę Wilamowice w tym roku reprezentował pan Władysław Micor pochodzący z Hecznarowic. Od 1988 r. związany z Hecznarowicami, gdzie zamieszkał w nowowybudowanym domu stając się mieszkańcem Gminy Wilamowice. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. społeczeństwo Hecznarowic wybrało p. Micora do Rady Miejskiej w Wilamowicach (lata 1991 - 1994), w okresie tym pełnił rówież funkcję członka Zarządu Gminy Wilamowice. W III kadencji samorządu gminnego (lata 1998 - 2002) ponownie wybrany do Rady Miejskiej w Wilamowicach, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządowej. Ze względu na swoje cechy i duże zaangażowanie w sprawy społeczne oraz pracowitość i konsekwencję mieszkańcy Hecznarowic wybrali go na sołtysa przez dwie kadencje: lata 1999 - 2003 i 2007 - 2011.
Od roku 1986 jest emerytem, wcześniej pracował na kopalni Brzeszcze, a następnie na kopalni w Jastrzębiu. W życiu zawodowym przeszedł ścieżkę awansu od ładowacza, młodszego górnika, górnika, górnika strzałowego, nadgórnika aż do sztygara zmianowego, co wyraźnie potwierdza cechę ciągłego dbania o rozwój. Dowodem tej postawy było wiele wyróżnień branżowych z kopalni: karta osiągnięć za wyniki pracy, nagroda za wniosek racjonalizatorski podpisana przez dyrektora kopalni Jatrzębie, odznaczenia srebrnym i złotym krzyżem oraz orderem sztandaru II klasy.
Pan Władysław Micor swoje zaangażowanie w sprawy społeczne wyraził także poprzez pełnienie funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej. Dwie czteroletnie kadencje pracował w sprawach karnych, zaś ostatnią w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Jako sołtys i radny wykazał się konkretnym zaangażowaniem w sprawy publiczne, dobrze przygotowany do spotkań, bardzo systematyczny i konsekwentny. Zawsze gotowy do pomocy i bardzo wrażliwy na potrzeby innych. Pan Władysław pokazał bardzo znaczącym gestem, że nie tylko ogólną postawą ale i wsparciem materialnym należy wesprzeć potrzebujących. W 2000 r. będąc radnym przeznaczył wszystkie diety z tego roku na zakup lekarstw dla osób o małych dochodach pieniężnych. Akcję tę koordynował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach.
Jego postawa w czasie pełnienia  funkcji radnego Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Sołtysa Sołectwa Hecznarowice przyniosła wiele konkretnych działań. Za jego kadencji wybudowano salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach (w ramach darowizn uzbierał od mieszkańców tej miejscowości kwotę 3.605,00 zł, która posłużyła do budowy fundamentów w tej inwestycji). Razem z ówczesnym dyrektorem Szkoły Podstawowej p. Jarosławem Koniorem oraz p. Tadeuszem Wójcikiem założył w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Stowarzyszenie Wspierania Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach. Ponadto rozbudowano przedszkole, wykonano parkingi na ul. Stawowej i na ul. św. Urbana wraz z umocnieniem brzegu rzeki. Dokonano rozbudowy cmentarza wraz z parkingiem, przywrócono do funkcjonowania Dom Ludowy w Hecznarowicach oraz rozbudowano remizę strażacką. Poprawiono stan wielu kilometrów dróg w tym sołectwie poprzez utwardzenia i wyasfaltowania. Pan Micor wspierał także działania zmierzające do powstania boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci na tzw. Jordanku oraz bezpiecznego dojścia do tych urządzeń poprzez zabudowanie dodatkowej ławy na rzece. Na jego zaangażowanie mogły liczyć wszystkie organizacje społeczne, kulturalne i sportowe działające w sołectwie: koło gospodyń wiejskich, ludowy klub sportowy, ochotnicza straż pożarna, klub seniora, orkiestra dęta, przy powstaniu której zbierał środki od mieszkańców na zakup instrumentów muzycznych. Był jednym z organizatorów 100 - lecia Kościoła Parafialnego w Hecznarowicach, które miało miejsce w 2011 r. Z okazji tego wydarzenia wydano książkę autorstwa Henryka Brzeźniaka pt.: „100 - lecie parafii w Hecznarowicach pod opieką św. Urbana 1911- 2011”.
Pan Władysław Micor napisał także książkę o działaczu opozycyjnym z okresu Solidarności z kopalni Brzeszcze pt.: „Wspomnienia Jana Rąby z Dankowic sprzed i po 13 grudnia 1981 roku”, która została wydana w 2004 r. Był również jednym z inicjatorów wydania w 2015 r. pracy zbiorowej  pt.: „Z dziejów Hecznarowic” pod redakcją prof. Antoniego Barciaka i Beaty Nycz. Obecnie specjalizuje się w fotografowaniu wydarzeń i ciekawych momentów życia mieszkańców Hecznarowic i  całej społeczności Gminy Wilamowice.

W  tym roku nominacje do tej prestiżowej nagrody otrzymali również: Władysław Kozieł (Gmina Bestwina), Michał Bożek (Gmina Jasienica), Maria Bugaj (Gmina Szczyrk), Ksiądz Walenty Brynczka (Gmina Kozy), Katarzyna Bystra (Gmina Buczkowice), Danuta Mynarska (Gmina Jaworze), Elżbieta Zarębska (Gmina Czechowice - Dziedzice) i Gminny Ludowy Klub Sportowy  Wilkowice (Gmina Wilkowice).

Ta ważna uroczystość zgromadziła licznych gości, w tym m.in. Księdza Biskupa  Romana Pindla - Ordynariusza Diecezji Bielsko - Żywieckiej,  Wicewojewodę Śląskiego Jana Chrząszcza, radnych Rady Powiatu Bielskiego, wójtów i burmistrzów gmin całego powiatu, dyrektorów instytucji kultury i jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Po prezentacji nominowanych, wręczeniu nagrody i części artystycznej, którą zakończył koncert Grażyny Brodzińskiej przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, życzenia i gratulacje dla laureata i nominowanych.

Panu Władysławowi gratulujemy nominacji, która sama w sobie jest wyróżnieniem i świadectwem wkładu naszego nominata w rozwój Gminy Wilamowice.

Opr. MJ