30.01.2023
Imieniny: Martyny, Macieja i Teofila
...

Jesteś tutaj

PIERWSZE SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO DO SPRAW OPRACOWANIA „STRATEGII ROZWOJU GMINY WILAMOWICE NA LATA 2016-2025”

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 
Maciej Płosa

W dniu 26.07.2016 roku o godzinie 13.30 w sali Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025”. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Wilamowic, Pan Marian Trela. Obecny był także Pan Jarosław Niemczyk, przedstawiciel firmy „IRP Sp. z o. o.”, która jest odpowiedzialna za opracowanie tekstu strategii. Członkowie Komitetu zapoznali się z zasadami przygotowania strategii, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru prac nad dokumentem, harmonogramem prac Komitetu oraz zadaniami tego ciała. Podczas obrad ustalono sposób wyboru terminów spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw, a także przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego Gminy Wilamowice, które odbędą się w ostatniej dekadzie września 2016 roku. Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego zaplanowano na 16.09.2016. Prace nad dokumentem potrwają do końca roku 2016, a ich zwieńczeniem będzie przyjęcie tekstu „Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025” w formie uchwały przez Radę Miejską w Wilamowicach.