23.03.2023
Imieniny: Feliksa, Konrada i Zbysławy
...

Jesteś tutaj

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 
Maciej Płosa

Prace nad wdrożeniem PGN trwają – KONSULTACJE DOKUMENTU

 

W dniu 09.09.2016 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej Gminy. Podczas spotkania Pan Stanisław Gawlik – Zastępca Burmistrza Wilamowic oraz Pani Sylwia Brzezicka – Tesarczyk – przedstawiciel wykonawcy PGN przedstawili zgromadzonym mieszkańcom podstawowe założenia dokumentu. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilamowice” został opracowany, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno‑energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Działania zawarte w PGN w efekcie prowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy Wilamowice. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będzie stanowić podstawę do ubiegania się o dotacje na projekty związane z ograniczeniem niskiej emisji ( np.: wymiana pieców ), termomodernizacją, odnawialnymi źródłami energii.

Kolejnym etapem prac nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilamowice” są konsultacje tego dokumentu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Wilamowic z dnia 12.09.2016 projekt dokumentu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilamowicach oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach ( pokój nr 13 ). Poniżej zamieszczamy link do dokumentu: http://gmina.wilamowice.pl/files/gmina/pliki/2016/09/PGN%20dla%20Gminy%20Wilamowice.pdf. Zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wniosku do opublikowanego projektu w terminie 12.09.2016 – 02.10.2016. Uwagi i wnioski muszą zostać dostarczone na formularzu konsultacyjnym dokumentu w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy w Wilamowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@wilamowice.pl .

 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do prac nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilamowice”.

Link do ogłoszenia w BIP