26.10.2021
Imieniny: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy
...

Jesteś tutaj

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Wersja do wydruku

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

 

z dnia 25 listopada 2014 r.

 

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Wilamowicach

i w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Wilamowic

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej  

 

postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej  w Wilamowicach na dzień 1 grudnia, (tj. poniedziałek)  na  godzinę 14.30, która odbędzie się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

w celu złożenia ślubowania przez radnych i Burmistrza Wilamowic.

§ 2.

Ustalić porządek sesji:

 

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  2.  Stwierdzenie prawomocności.
  3. Wręczenie radnym zaświadczeń przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wilamowicach o wyborze na radnego, Burmistrza.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach:

a) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c) zgłaszanie kandydatów,

d) wystąpienia kandydatów,

e) przeprowadzenie głosowania,

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach.
  2. Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach.
  3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Wilamowic.
  4. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
  5.  Zakończenie .

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.