07.12.2022
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława
...

Jesteś tutaj

Przypomnienie o terminach opłat za odpady komunalne

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wilamowic przypomina, że 20 marca 2015r. upływa termin zapłaty pierwszej raty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż opłaty za kolejne kwartały należy dokonywać bez wezwania w następujących terminach:

  • do 20 marca (za miesiące styczeń, luty, marzec)

  • do 20 czerwca (za miesiące kwiecień, maj, czerwiec)

  • do 20 września (za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień)

  • do 20 grudnia (za miesiące październik, listopad, grudzień)

W związku z tym uprzejmie prosimy mieszkańców o terminowe dokonanie zapłaty.

Należności można wpłacać do kasy Urzędu Gminy w Wilamowicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilamowice.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w ustalonym terminie zostaną doliczone odsetki za zwłokę wraz z kosztami upomnienia.

Informacje dotyczące wysokości rat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (33) 8129 451.