28.09.2023
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława
...

Jesteś tutaj

REKRUTACJA NA SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE!

Wersja do wydruku

Informujemy, iż dnia 2 lipca o godz. 11.00 w sali nr 122 na I piętrze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych – w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

Spotkanie jest adresowane do osób i podmiotów zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej. Podczas spotkania omówione zostaną dokumenty rekrutacyjne, a także będzie istniała możliwość zadania pytań osobom odpowiedzialnym za realizację działań związanych z zakładaniem spółdzielni socjalnych.

Natomiast w dniach 15-26 lipca prowadzony będzie nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne. Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy pomysłu są dostępne na stronie internetowej projektu: www.owes.bcp.org.pl oraz stronie internetowej Partnera projektu: www.pcpr.starostwo.bielsko.pl.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40.

Informujemy ponadto, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości określiło przykładowe pomysły działań spółdzielni socjalnych. Osoby indywidualne (nie posiadające stworzonych grup na etapie rekrutacji) mogą aplikować do poniższych pomysłów na spółdzielnie:

- spółdzielnia socjalna z branży informatycznej (programowanie, projektowanie stron, itp.)
- spółdzielnia socjalna z branży remontowo-budowlanej
- spółdzielnia socjalna z branży gastronomiczno-cateringowej

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki