30.01.2023
Imieniny: Martyny, Macieja i Teofila
...

Jesteś tutaj

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na ukrainie

Wersja do wydruku

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

Na składanie wniosku o nadanie numeru PESEL należy umówić się, po załatwieniu niżej wymienionych spraw, na konkretną godzinę osobiście lub telefoniczne pod numerem telefonu 33 812 94 43 lub 33 812 94 36 od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30-15:30

środa 7:30-16:30

czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30.

 

Obywateli Ukrainy chcących uzyskać nr PESEL, prosimy o dokonanie następujących czynności:

  • Posiadanie aktualnego zdjęcia w wersji papierowej – można wykonać je bezpłatnie w Wilamowicach na ul. Więźniów Oświęcimia 3 w Zakładzie Fotograficznym u Pana Klimeczek Pawła, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w wyjątkowych sytuacjach w sobotę po wcześniejszym umówieniu się nr tel. do Pana Klimeczek 33 845 72 37.

  • Posiadanie polskiego adresu e-mailowego,

  • Posiadanie działającego telefonu komórkowego z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

  • Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innych dokumentów będących w posiadaniu np. aktów urodzenia dzieci.

Wniosek o nadanie numeru PESEL zamieszczony został poniżej można go także pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 na parterze.

Wniosek należy wypełnić na podstawie posiadanego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

UWAGA!!! W wypełnionym wniosku mogą być wpisane tylko i wyłącznie dane zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość. Pozostałe rubryki należy pozostawić puste. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI alfabetu łacińskiego. To znaczy, że należy dokonać transliteracji z alfabetu ukraińskiego na alfabet łaciński wg tablic transliteracji zawartych w załączniku nr 1 i nr 2. Transliteracja z alfabetu ukraińskiego (załącznik nr 2), rosyjskiego (załącznik nr 1).

Wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem składa się osobiście w pokoju nr 2 na parterze.

Przed nadaniem numeru PESEL wszystkie osoby przybyłe z Ukrainy, przebywające na terenie Gminy Wilamowice powinny być zgłoszone w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w pokoju nr 4, I piętro (obok sekretariatu).