15.06.2021
Imieniny: Jolanty, Lotara i Wita
...

Jesteś tutaj

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 20 stycznia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 16 grudnia 2020 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXVII/201/20 Rady miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 2. przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 3. przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 5. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik