23.05.2022
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 26 lipca 2013 r. (tj. piątek), o godz.: 14.00,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3, I piętro – sala konferencyjna

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o szkodach na terenie gminy wyrządzonych wskutek nawałnic i intensywnych opadów deszczu.

 7. Rozpoznanie skargi na Burmistrza Wilamowic z dnia 8 lipca 2013 roku złożonej przez Pana Marcina Gąsiorka zam. w Wilamowicach.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Pisarzowice – Kęty;

 2. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wirówki do masażu kończyn dolnych oraz wirówki do masażu kończyn górnych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia;

 3. Zatwierdzenia projektu „Nasze przedszkolaki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 4. Zmiany uchwały Nr XXIV/225/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych;

 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice w sołectwie Dankowice;

 6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice w sołectwie Hecznarowice;

 7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice w sołectwie Pisarzowice;

 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice w sołectwie Stara Wieś;

 9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice w mieście Wilamowice;

 10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice w sołectwie Zasole Bielańskie;

 11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 12. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria