01.07.2022
Imieniny: Bogusza, Haliny i Mariana
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

 

XLV – nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 29 kwietnia 2014 r. (tj. wtorek), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

  4. Wystąpienia zaproszonych gości.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

  2. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.

  1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

  2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

  3. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz