29.09.2022
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 10 września 2014 r. (tj. środa), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 lipca 2014 r.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli dotyczącej realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 sierpnia 2014 r.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilamowice i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

 8. Informacja Burmistrza dotycząca skali zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych.

 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2014.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania;

 2. Ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach;

 3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 4. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014;

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz