26.10.2021
Imieniny: Ewarysta, Lucyny i Lutosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE LIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Wilamowice, dnia 4 listopada 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

LIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 12 listopada 2014 r. (tj. środa), o godz.: 10.00,

w sali bankietowej Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 października 2014 r.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wilamowice Programu „ Rodzina Trzy Plus „ na lata 2015-2020

 2. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

 3. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wilamowice.

 4. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kozy objętym Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 31 maja 2005 r.,
  na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach .

 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kęty objętym Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 6 listopada 2006 r.,
  na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

 6. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach .

 7. określenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.

 8. określenia na rok 2015 stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice.

 9. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice

 10. zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na  wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Wilamowice w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

 12. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.

7. Sprawozdanie z działalności organów Rady Miejskiej w Wilamowicach w latach 2010 – 2014 w tym:

- Komisja Rewizyjna

- Komisja ds. SOKZiS

- Komisja PBRGOŚiP

8. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach w latach 2010 – 2014 9. Sprawozdanie z działalności Samorządu Terytorialnego Gminy Wilamowice w kadencji 2010 - 2014.

10. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

11. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

12. Wręczenie podziękowań.

13. Zakończenie sesji.