05.12.2021
Imieniny: Kryspiny, Norberta i Sabiny
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 27 października 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia
  6 października 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilamowice za rok szkolny 2020/2021.

 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrza Wilamowic za rok 2020.

 7. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

 2. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedla oraz sołectw położonych na terenie Gminy Wilamowice,

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 4. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik