10.12.2022
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XLI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XLI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 22 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w restauracji „Rogowa” w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, Rynek 4)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia
  27 października 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr XXVII/196/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
  16 grudnia 2020 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

 2. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;

 3. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej;

 4. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wilamowicach;

 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach;

 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;

 7. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2022 rok;

 8. uchwalenia planu pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2022 rok;

 9. uchwalenia planu pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2022 rok;

 10. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2022 rok;

 11. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2022 rok;

 12.  zmiany uchwały nr III/12/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach;

 13.  zmiany uchwały nr XXII/222/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej;

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 15. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021;

 16. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;

 17. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 18. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik