23.03.2023
Imieniny: Feliksa, Konrada i Zbysławy
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie XLIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Zawiadomienie

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 2 marca 2022 r. o godz. 14.30 w restauracji „Rogowa” w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Rynek 4).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia
  19 stycznia 2022 r. oraz protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 11 lutego 2022 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wilamowice w roku 2021.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.

 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2021 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2021.

 8. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na terenie Gminy Wilamowice planowanych do realizacji w 2022 roku.

 9. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach;

 2. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;

 3. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wilamowice na prace konserwatorskie etap II przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-691/93 „Stara Szkoła” w Starej Wsi;

 4. współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu utworzenia Klastra Energii Powiatu Bielskiego;

 5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2022 r. w celu „Przebudowy ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na dł. 2415 mb w Dankowicach i Starej Wsi”;

 6. zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości
  1 470 000,00 zł;

 7. zmiany nazwy i nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Pisarzowicach;

 8. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach;

 9. nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Dankowicach;

 10. nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Hecznarowicach;

 11. nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Wilamowicach;

 12. utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dankowicach;

 13. utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hecznarowicach;

 14. utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wilamowicach;

 15. utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi;

 16. utworzenia Przedszkola „Kraina Marzeń” w Starej Wsi;

 17. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 18. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik