12.08.2022
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie XLV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Zawiadomienie

 

XLV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 30 marca 2022 r. o godz. 14.30 w restauracji „Rogowa” w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Rynek 4).

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia
  2 marca 2022 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja o kontroli Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 23 marca 2022 r.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań wynikających z tzw. specustawy z dnia 12.03.2022 r. (ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w Gminie Wilamowice.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice;

 2. wdrożenia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wilamowice na lata 2022-2023";

 3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła;

 4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;

 5. rozpatrzenia petycji przekazanej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr XLII/321/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 19 stycznia 2022 r.;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 7. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik