29.09.2022
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie - XLVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Zawiadomienie

 

XLVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 25 maja 2022 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia
  27 kwietnia 2022 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wystąpienia z apelem w przedmiocie zmiany przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 3. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik