27.11.2022
Imieniny: Franciszka, Kseni i Maksymiliana
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie - XX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

            Wilamowice, dnia 19 kwietnia 2016 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                                                   

XX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

1.   

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   

Zatwierdzenie porządku obrad.

3.   

Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

4.   

Wystąpienia zaproszonych gości.

5.   

Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 10 marca 2016 r.

6.   

Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Osiedla Wilamowice i w Sołectwie Hecznarowice, dnia 17 lutego 2016 r. oraz o kontroli przeprowadzonej w Placówce Wsparcia Dziennego, dnia 30 marca 2016 r.

7.      

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilamowice;

2)      

statutu Gminy Wilamowice;

3)      

apelu dotyczącego przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej;

4)      

przystąpienia do realizacji programu o nazwie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, „Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach”;

5)      

przystąpienia do realizacji programu o nazwie: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016 – moduł 1”;

6)      

nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pisarzowicach (ul. Lawendowa);

7)      

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2016 roku;

8)      

zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Brzeszcze w celu wspólnej realizacji zadania oświetlenia ulic i dróg publicznych;

9)      

zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice;

10)  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

11)  

wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.

8.   

Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

9.   

Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

10. 

Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Wilamowicach

Stanisław Nycz