28.10.2021
Imieniny: Narcyza, Serafina i Wioletty
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 1 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Miejskiej poprowadzi sesję w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia
  23 czerwca 2021 r. oraz protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 28 lipca 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Hecznarowicach,

 2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pisarzowicach,

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 4. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik