09.12.2022
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

ZMIANY W USTAWIE O EWIDECJI LUDNOŚCI

Wersja do wydruku

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r., poz.1407) podajemy informację dotyczącą wprowadzonych ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in. :

  • wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniuw nowym miejscu;
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywatelki polskich, obywateli UE, obywatelipaństw EFTA — stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt

czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidacje obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowegoprzez mieszkańców lub pracowników;
  • wprowadzenie         możliwości          dopełnienia        obowiązku         meldunkowegoprzez ustanowionego pełnomocnika;
  • wydłużenie terminu na realizacje obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni  oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA — stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie

obowiązku meldunkowego;

  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowegoinformacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego

dokumentu osobistego;

  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organieewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria