17.09.2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty i Narcyza
...

Jesteś tutaj

Zwrot podatku akcyzowego

Wersja do wydruku

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 sierpnia 2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

 Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie   od 1 lutego  2021 r. do 31 lipca  2021 r,

2. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego                          w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 – 30 października  2021 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć w pokoju nr 4 na pierwszym piętrze Urzędu Gminy lub  na Dzienniku Podawczym.