02.12.2020
Imieniny: Balbiny, Ksawerego i Pauliny
...

Jesteś tutaj

ODPADY KOMUNALNE I NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE

 

 

 

 

 

UWAGA!!! KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH – WERYFIKACJA WSKAŻE OSOBY NIEUJĘTE W ZŁOŻONYCH DEKLARACJACH

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2020r.

Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne w 2020 roku

Broszura informacyjno-edukacyjna nt. zbiórki odpadów spożywczych i kuchennych

Broszura informacyjno-edukacyjna nt. gospodarowania odpadami komunalnymi

Materiały video dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

Lokalizacja i godziny otwarcia Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Regulamin Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018r.

 

Upoważnienie dla osób/podmiotów przekazujących odpady do PSZOK w imieniu właściciela nieruchomości

 

 

Formularz deklaracji
 

Terminy uiszczania opłat
 

Miejsce zagospodarowania odpadów - UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
 

Rejestr działalności regulowanej
 

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 

Poziomy recyklingu

 

    

   AZBEST

 

 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilamowice

 

 

 

 

   NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

 

 

 

 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych
 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków formularz

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilamowie
 

Uchwała nr XXV/228/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.572.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/228/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych