16.07.2024
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli
...

Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Wersja do wydruku

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Urząd Gminy w Wilamowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gmina.wilamowice.pl

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
6. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,

 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31-03-2020r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Ostatnią aktualizację oświadczenia wykonano dnia 21-07-2020r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami działu informatycznego UG: Marcin Foks i Tomasz Smolarski, adres poczty elektronicznej: it@wilamowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8129460 lub 33 8129461.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądania zapewnienia dostępności należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: ug@wilamowice.pl lub pod telefonem ogólnym UG (sekretariat):  33 8129430.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej (otworzy się w nowym oknie) Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano w 2013r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 31-03-2020r.

 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

 

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przeiwjanie widocznej części strony

   

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

 

Dostępność na urządzeniach mobilnych

 

Serwis aktualnie nie jest zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. W związku z tym serwisu na urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe może być mniej czytelny i przyjazny w obsłudze. W nowej wersji strony zostanie to poprawione.

 

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy w Wilamowicach
Rynek 1
43-330 Wilamowice

Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego (budynek z dostępem dla niepełnosprawnych - z tyłu budynku od parkingu)
ul. Paderewskiego 3
43-330 Wilamowice

 

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Aktualnie całkowicie dostępna architektonicznie jest czyść urzędu w budynku przy ul. Paderewskiego 3. Można tam załatwić sprawy z zakresu ochrony powietrza, w tym związanych z obsługą Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", ochrony wód i utrzymania czystości i porządku w gminie. Od tyłu budynku jest dostępny parking z wejściem bezprogowym z dostępem dla wózków inwalidzkich oraz windą.

Budynek główny urzędu gminy przy ulicy Rynek 1 nie posiada aktualnie udogodnień związanych z dostępem dla niepełnosprawnych (brak windy i podjazdów) w związku z zabytkowym charakterem budunku. W celu załatwienia sprawy przez osobę na wózku inwalidzkim jest dostępny na zewnątrz przy gółównych drzwiach wejściowych do urzędu dzwonek przywoławczy.

Parking przed budynkiem głównym urzędu posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Tłumacz języka migowego

Aktualnie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Informacja na adres email główny urzędu: ug@wilamowice.pl lub bezpośrednio do osób zajmujących się BIP: it@wilamowice.pl .

Kontakt telefoniczny pod nr: 338129430 lub bezpośrednio do osób zajmujących się BIP: 338129460 lub 338129461.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: gmina.wilamowice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Foks, Tomasz Smolarski

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej it@wilamowice.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej 338129460 lub 338129461