04.07.2020
Imieniny: Aureli, Malwiny i Zygfryda
...

Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Wersja do wydruku

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Gmina Wilamowice w Wilamowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa nie jest jeszcze w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31-03-2020r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

[opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy].

[dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

Postępowanie odwoławcze

[opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie].

[dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze].

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano w 2013r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 31-03-2020r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przeiwjanie widocznej części strony

   

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyslnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Gmian Wilamowice
Rynek 1
43-330 Wilamowice

[dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym].

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

[informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych].

Tłumacz języka migowego

Aktualnie brak mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

[informacje o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej].

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: https://gmina.wilamowice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Foks, Tomasz Smolarski

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej it@wilamowice.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej 338129460, 338129461