Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Międzynarodowy Festiwal „Golden Sardana „ Lloret de Mar – Barcelona, Hiszpania

 

AQUA Wyłączenia dostawy wody - Pisarzowice

OGŁOSZENIE

 

Sołtys Hecznarowic zaprasza na Zebranie Wiejskie,

Nazwa projektu:  Cyfrowa Gmina

Beneficjent: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap II - dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości - dz. nr 879 w Pisarzowicach

Strony