Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

 

Burmistrz Wilamowic

 Gminny Komisarz Spisowy w Gmine Wilamowice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

 

Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2021 r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za drugi kwartał 2021r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILAMOWICACH

INFORMUJE, ŻE W DNIU

 

18.08.2021 (środa) w godz. od 9.00 do 12.00 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. I. Paderewskiego 3, pracownicy ZUS będą pomagać składać wnioski na „Dobry Start” 300+.

 

 

Strony