Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap II - dotyczy zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania odwiertu geotechnicznego z sondowaniem  na potrzeby inwestycji- dz. nr 2678 i 3029 w Wilamowicach.

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap II - dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości - dz. nr 1150/4 w Zasolu Bielańskim i dz. nr 2895/4, 2855/2, 2744 w Wilamowicach.

Sołtys Dankowic zwołuje

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

w niedzielę 24 września 2023 r.

o godz. 9.00 w budynku OSP

 

Porządek obrad:

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 5 września 2023 roku ( wtorek ) w związku z usunięciem awarii sieci wodociągowej w godzinach: 730 – 1200 nie będzie dostarczana woda do Odbiorców w miejscowościach:

 

Zasole Bielańskie – cała miejscowość

 

Wilamowice w rejonie ulic:

  1. Armii Krajowej
  2. Graniczna
  3. Więźniów Oświęcimia – numer budynku 29
  4. Zielona

 

Jawiszowice w rejonie ulic:

  1. Wilamowska
  2. Ptaśnik

 

Bielany w rejonie ulic:

  1. Mostowa
  2. Sosinki

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydane postanowienie o znaku WOOŚ.420.24.2023.AM.8dot.

Strony