Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań terenowych - dz. nr 2872, 2782 w Wilamowicach i dz. 1026/3 w Zasolu Bielańskim.

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania wykopu kontrolnego dla określenia rzędnych położenia istniejącego gazociągu - dz. nr 726, 2150/5, 25 w Pisarzowicach i dz. nr 3010 w Wilamowicach.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 01.09.2023r. do 22.09.2023r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która w części została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

 

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 01.09.2023r. do 22.09.2023r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości,

Strony