Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Informacja w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozstrzygnięto konkurs ,,Uczeń Roku Szkolnego 2020/2021 Gminy Wilamowice” pod patronatem Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli.
Uczniowie startowali w wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, a Ci którzy otrzymali tytuły laureatów, finalistów lub mistrzów, zostali zgłoszeni przez dyrektorów szkół podstawowych do finału.

Strony